samachara
www.samachara.com
ಇಂದಿರಾ ಕಾಲದ ‘ಅರ್ಬನ್ ನಕ್ಸಲೈಟ್’ ಜಾರ್ಜ್‌ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್: ಬದುಕು- ಹೋರಾಟ- ಅಧಿಕಾರ- ಅಂತ್ಯ... 
COVER STORY

ಇಂದಿರಾ ಕಾಲದ ‘ಅರ್ಬನ್ ನಕ್ಸಲೈಟ್’ ಜಾರ್ಜ್‌ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್: ಬದುಕು- ಹೋರಾಟ- ಅಧಿಕಾರ- ಅಂತ್ಯ... 

ಇದಿಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದರೆ ಜಾರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್‌ ಎಂಬ ಮೋಹಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಎಳೆಯನ್ನೂ ಹೇಳಿದಂತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರೊಬ್ಬರು ಸಮಾಜವಾದಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕ, ಮೇಲಾಗಿ ಹುಟ್ಟು ಹೋರಾಟಗಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಘಟನೆಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ.