samachara
www.samachara.com
ಹದಗೆಟ್ಟ ಕರ್ನಾಟಕದ ‘ಆರೋಗ್ಯ’; ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗೊ ತಮ್ಮಾ;  ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರ್ತೀನಮ್ಮ!
COVER STORY

ಹದಗೆಟ್ಟ ಕರ್ನಾಟಕದ ‘ಆರೋಗ್ಯ’; ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗೊ ತಮ್ಮಾ; ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರ್ತೀನಮ್ಮ!

ಸರಕಾರಿ ಕೋಟಾದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿಸುವ ವೈದ್ಯರು 1 ಲಕ್ಷ ದಂಡ ಪಾವತಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ದರಿಲ್ಲ.