samachara
www.samachara.com
ಜಾಹೀರಾತಲ್ಲೇ ‘ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ’; ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾಯ್ತು ‘ಬೇಟಿ ಪಡಾವೋ’ದ 56% ಹಣ!
COVER STORY

ಜಾಹೀರಾತಲ್ಲೇ ‘ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ’; ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾಯ್ತು ‘ಬೇಟಿ ಪಡಾವೋ’ದ 56% ಹಣ!

161ರಲ್ಲಿ 53 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 2015ರಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಾದ ನಂತರ ಲಿಂಗಾನುಪಾತ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಬದಲು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.