samachara
www.samachara.com
1908- 2019 ‘ವ್ಯಕ್ತಿ’ಚಿತ್ರ: ವೀರಾಪುರದ ಶಿವಣ್ಣ- ಕಾಯಕಯೋಗಿ- ನಡೆದಾಡುವ ‘ದೇವರು’
COVER STORY

1908- 2019 ‘ವ್ಯಕ್ತಿ’ಚಿತ್ರ: ವೀರಾಪುರದ ಶಿವಣ್ಣ- ಕಾಯಕಯೋಗಿ- ನಡೆದಾಡುವ ‘ದೇವರು’

ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೂಡಾ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅವರು ಪೀಠಾಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಈ ತಾರತಮ್ಯ ಮುಂದುವರಿದ ಆರೋಪಗಳಿದ್ದದ್ದು ಮಾತ್ರ ದುರಂತ.