samachara
www.samachara.com
‘ಸಂಘಿ ಪುತ್ರ’- 3: ಪವಾರ್ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಗಡ್ಕರಿ ಹಗರಣವನ್ನು ‘ಪ್ಲಾಂಟ್’ ಮಾಡಿದ್ದರು ಜೇಟ್ಲಿ!
COVER STORY

‘ಸಂಘಿ ಪುತ್ರ’- 3: ಪವಾರ್ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಗಡ್ಕರಿ ಹಗರಣವನ್ನು ‘ಪ್ಲಾಂಟ್’ ಮಾಡಿದ್ದರು ಜೇಟ್ಲಿ!

ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ‘ಪೂರ್ತಿ ಗ್ರೂಪ್’ ಜತೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮುರಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪವಾರ್‌ ಗಡ್ಕರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರದನ್ನು ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಯಿತು? ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.