samachara
www.samachara.com
ಸಾಲ ಮನ್ನಾಗೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್‌ ದಂಧೆಗೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಹೆಣ ಬೇಕು?
COVER STORY

ಸಾಲ ಮನ್ನಾಗೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್‌ ದಂಧೆಗೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಹೆಣ ಬೇಕು?

ಇವತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕೆಳಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಸಾಲ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ; ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಸಾಲ ಕಟ್ಟಲಾಗದೆ ಹೋದರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಣೆ ಯಾರು?