samachara
www.samachara.com
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮಾಫಿಯಾದ ಇನ್‌ಸೈಡ್‌ ಸ್ಟೋರಿ: ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಯಂತ್ರಕರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
COVER STORY

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮಾಫಿಯಾದ ಇನ್‌ಸೈಡ್‌ ಸ್ಟೋರಿ: ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಯಂತ್ರಕರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೀಳು ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಳಿದು ಯಾವುದೋ ಕಾಲವಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ತೀರ ಕೆಟ್ಟ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳೇ ಪಾಲುದಾರರು. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ರೋಗಿಗಳೇ ಇವರ ಗ್ರಾಹಕರು.