samachara
www.samachara.com
‘ರಾಮನಗರದ ಆಪರೇಷನ್ ಖೆಡ್ಡಾ’: ಉಪಚುನಾವಣೆ ಕಣದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ
COVER STORY

‘ರಾಮನಗರದ ಆಪರೇಷನ್ ಖೆಡ್ಡಾ’: ಉಪಚುನಾವಣೆ ಕಣದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ

ಇಂಥಹದ್ದೊಂದು ಖೆಡ್ಡಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗಾಗಲೀ, ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಿಗಾಗಲೀ ಸಣ್ಣ ಸುಳಿವೂ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ.