samachara
www.samachara.com
ಪೇಟಿಎಂ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?: ಎಚ್ಚರ, ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಕಳುವಾಗಿದೆ!
COVER STORY

ಪೇಟಿಎಂ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?: ಎಚ್ಚರ, ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಕಳುವಾಗಿದೆ!

ಪೇಟಿಎಂ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸೋನಿಯಾ ದಿವಾನ್ ಎಂಬ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಾಹಿತಿ (ಡಾಟಾ) ಕದ್ದ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.