samachara
www.samachara.com
‘ರೌಡಿ ರಂಗ’ನ ಸಾವಿಗೆ ಮರುಗುವವರಿಗಿಂತ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸುವವರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ...
COVER STORY

‘ರೌಡಿ ರಂಗ’ನ ಸಾವಿಗೆ ಮರುಗುವವರಿಗಿಂತ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸುವವರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ...

ಇಂತಹ ಸಾವುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೊರಟರೆ ಮೊದಲು ಎದುರಾಗುವುದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗಿನ ಲೋಪಗಳು. ಎರಡು ಸರಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಆನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಜತೆ ಇವತ್ತು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಿತ್ತು.