samachara
www.samachara.com
ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೊಡಗಿನ 30 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ  ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರು 
COVER STORY

ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೊಡಗಿನ 30 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರು 

ಕಾಫಿಯ ತವರೂರಿನ ಸಾವಿರಾರು ಬೆಳೆಗಾರರು ವಿಕೋಪದಿಂದ ಸಂತ್ರಸ್ಥರಾಗಿದ್ದು ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ.