samachara
www.samachara.com
ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ; ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹೊರಬಿದ್ದ ಸಮೀಕ್ಷೆ: ಇದು ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ‘ಪ್ರೈಂ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್’!
COVER STORY

ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ; ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹೊರಬಿದ್ದ ಸಮೀಕ್ಷೆ: ಇದು ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ‘ಪ್ರೈಂ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್’!

ಎಲ್ಲಾ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ತಯಾರಾಗಿದ್ದು ‘ಪ್ರೈಂ ಟೈಂ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್’ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ; ಅದು ನಡೆದು ಹೋಗಿದ್ದು ಗುರುವಾರ.