samachara
www.samachara.com
ಪೆಟ್ರೋಲ್‌- ಡೀಸೆಲ್‌ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ನಿಜಕ್ಕೂ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ಯಾರಿಗೆ?
COVER STORY

ಪೆಟ್ರೋಲ್‌- ಡೀಸೆಲ್‌ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ನಿಜಕ್ಕೂ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ಯಾರಿಗೆ?

ಪೆಟ್ರೋಲ್‌- ಡೀಸೆಲ್‌ ಬೆಲೆ ಇಳಿಯುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಏರುತ್ತಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌- ಡೀಸೆಲ್‌ ಬೆಲೆಯಿಂದ ನಿಜಕ್ಕೂ ಲಾಭವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ...?