samachara
www.samachara.com
ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ: ಮೊದಲ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ 70%, ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ 0%!
COVER STORY

ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ: ಮೊದಲ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ 70%, ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ 0%!

ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗೇನೋ ಆಡಳಿತ ಯಂತ್ರ ಚುರುಕು ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಭೂಮಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.