samachara
www.samachara.com
ಸಣ್ಣ ರೈತರ ಋಣ ಸಂದಾಯ; ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರಕಾರದ ಹೊಸ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲೇನಿದೆ?
COVER STORY

ಸಣ್ಣ ರೈತರ ಋಣ ಸಂದಾಯ; ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರಕಾರದ ಹೊಸ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲೇನಿದೆ?

ಸಣ್ಣ ರೈತರು ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಋಣಭಾರ ಇಳಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ‘ಕರ್ನಾಟಕ ಋಣ ಪರಿಹಾರ ಅಧಿನಿಯಮ-2018’ ಎಂಬ ವಿಧೇಯಕ ತರಲಾಗಿದೆ.