samachara
www.samachara.com
ಗೋರಕ್ಷಕರ ಉಪಟಳಕ್ಕೆ ‘ಲ್ಯಾಬ್‌ ಮೀಟ್‌’; ಇದು ಮೇನಕಾ ಗಾಂಧಿ ಸೂಚಿಸಿದ  ಪರಿಹಾರ
COVER STORY

ಗೋರಕ್ಷಕರ ಉಪಟಳಕ್ಕೆ ‘ಲ್ಯಾಬ್‌ ಮೀಟ್‌’; ಇದು ಮೇನಕಾ ಗಾಂಧಿ ಸೂಚಿಸಿದ ಪರಿಹಾರ

ಖಾಸಗಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯೊಂದರ ಪ್ರಕಾರ ಶೇಕಡಾ 66 ಬಳಕೆದಾರರು ‘ಲ್ಯಾಬ್ ಮೀಟ್’ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೇನಕಾ ಗಾಂಧಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.