samachara
www.samachara.com
ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ; ಇದು ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನ ‘ಅಭಿವೃದ್ಧಿ’ ಮಾದರಿ
COVER STORY

ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ; ಇದು ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನ ‘ಅಭಿವೃದ್ಧಿ’ ಮಾದರಿ

ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನಲ್ಲೀಗ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಕನಸು ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಜನರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಸ್ವಾರಾಜ್ಯದ ಮೂಲ ಮಂತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.