samachara
www.samachara.com
‘ಮಠದಲ್ಲಿ ಹೆಣ’: ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿಷಪ್ರಾಷನಕ್ಕೆ ಇದೆ ನಾನಾ ವಿಧಾನ...
COVER STORY

‘ಮಠದಲ್ಲಿ ಹೆಣ’: ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿಷಪ್ರಾಷನಕ್ಕೆ ಇದೆ ನಾನಾ ವಿಧಾನ...

ಶೀರೂರು ಶ್ರೀಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೂ ದಾಖಲಾಗುವ ಮೊದಲು ಅವರಿಗೆ ಬೇಧಿ ಇತ್ತು ಎಂದು ಕೆಎಂಸಿ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವಿಷಾಹಾರದಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದೇ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮರಣೋತ್ತರ ವರದಿಯೇ ಉತ್ತರ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.