samachara
www.samachara.com
ಯತಿ ಧರ್ಮ, ಶಿಷ್ಯ ಸ್ವೀಕಾರ, ಪೀಠ ತ್ಯಾಗ: ಏನಿದು ಶೀರೂರು ಮಠದ ‘ಪಟ್ಟದ ದೇವರ’ ವಿವಾದ?
COVER STORY

ಯತಿ ಧರ್ಮ, ಶಿಷ್ಯ ಸ್ವೀಕಾರ, ಪೀಠ ತ್ಯಾಗ: ಏನಿದು ಶೀರೂರು ಮಠದ ‘ಪಟ್ಟದ ದೇವರ’ ವಿವಾದ?

ಅಪ್ರಿಯ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶೀರೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ‘ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಾವಿ’ನ ಅಂತ್ಯ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸತ್ಯವಂತರಿಗಿದು ಕಾಲವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಮಠದ ಈ ‘ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ’ಯ ಪ್ರಕರಣ ನಿಜವಾಗಿಸಿದೆ.