samachara
www.samachara.com
No Comments| ‘ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಪ್ರಮಾಣಿಕರಿಲ್ಲ’: ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ
COVER STORY

No Comments| ‘ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಪ್ರಮಾಣಿಕರಿಲ್ಲ’: ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ

ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಿಲ್ಲ, ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಟ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಖುದ್ದು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಮಂತ್ರಿಯೊಬ್ಬರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.