samachara
www.samachara.com
‘ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ; ದ್ವೇಷ ಕೂಡ’: ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ & ಫ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾನ್  ಸಮಾಗಮದ ಕತೆ!
COVER STORY

‘ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ; ದ್ವೇಷ ಕೂಡ’: ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ & ಫ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸಮಾಗಮದ ಕತೆ!

ಸಿಂಗಾಪುರದ ಸೆಂತೋಸಾ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಪೆಲ್ಲಾ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಕೈಕುಲುಕುವ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಆವರಿಸಿದ್ದ ಪರಮಾಣು ಯುದ್ಧದ ಭೀತಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ.