samachara
www.samachara.com
ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಸಾವುಗಳು: ತಡೆಯಲು ಸಿಂಪಲ್ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ
COVER STORY

ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಸಾವುಗಳು: ತಡೆಯಲು ಸಿಂಪಲ್ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ

ನೂತನ ಸರಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾರು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟೆ ಖಾತ್ರಿಯಾಗಬೇಕಿದೆ. ಯಾರೇ ಸಚಿವರಾದರೂ, ಅವರು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲಿ ಎಂಬುದು ‘ಸಮಾಚಾರ’ದ ಒತ್ತಾಯ.