samachara
www.samachara.com
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ‘ಬೇಷರತ್‌’ ಬೆಂಬಲ: ಇನ್ನೂ ರಚನೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಸರಕಾರ!
COVER STORY

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ‘ಬೇಷರತ್‌’ ಬೆಂಬಲ: ಇನ್ನೂ ರಚನೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಸರಕಾರ!

ಜೆಡಿಎಸ್‌ಗೆ ಬೇಷರತ್‌ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಈಗ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕುಂತಿರುವುದರಿಂದ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸಂಪುಟ ರಚನೆ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡಿಬಂದಿಲ್ಲ.