samachara
www.samachara.com
ಸಿದ್ದು ನ್ಯಾಮಗೌಡ ರಾಜಕಾರಣಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ‘ಕ್ರೌಡ್‌ ಫಂಡಿಂಗ್‌’ ಕಲ್ಪನೆ ಕೊಟ್ಟ ನಾಯಕ ಕೂಡ!
COVER STORY

ಸಿದ್ದು ನ್ಯಾಮಗೌಡ ರಾಜಕಾರಣಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ‘ಕ್ರೌಡ್‌ ಫಂಡಿಂಗ್‌’ ಕಲ್ಪನೆ ಕೊಟ್ಟ ನಾಯಕ ಕೂಡ!

ಕ್ರೌಡ್‌ ಫಂಡಿಂಗ್‌ ಎನ್ನುವುದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಲಿತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 1980ರ ದಶಕದಲ್ಲೆ ಕ್ರೌಡ್‌ ಫಂಡಿಂಗ್‌ ಪ್ರಯೋಗವೊಂದು ನಡೆದಿತ್ತು. ಜನರೇ ನೀಡಿದ ಹಣದಿಂದ ಜಲಾಶಯ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿತ್ತು.