samachara
www.samachara.com
ಅಸಮಾಧಾನಿ ಮತದಾರನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ‘ನೋಟಾ’ ಎಂಬ ಹಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಹುಲಿ!
COVER STORY

ಅಸಮಾಧಾನಿ ಮತದಾರನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ‘ನೋಟಾ’ ಎಂಬ ಹಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಹುಲಿ!

ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗೇ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಲು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಆಯ್ಕೆ ನೋಟಾ. ಆದರೆ, ನೋಟಾದ ಮಾನ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಕಾರ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿಲ್ಲ.