samachara
www.samachara.com
ಅತ್ತ ರೈತ ಮಿತ್ರರೂ ಇಲ್ಲ; ಇತ್ತ ‘ಕೆಬಿಜಿ’ಯೂ ಇಲ್ಲ: ಬೈರಾಪುರದ ಜನರ ಸಂಕಷ್ಟ ಕೇಳಿದವರಿಲ್ಲ!
COVER STORY

ಅತ್ತ ರೈತ ಮಿತ್ರರೂ ಇಲ್ಲ; ಇತ್ತ ‘ಕೆಬಿಜಿ’ಯೂ ಇಲ್ಲ: ಬೈರಾಪುರದ ಜನರ ಸಂಕಷ್ಟ ಕೇಳಿದವರಿಲ್ಲ!

ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯದ ಗ್ರಾಮವೊಂದರ  ಕತೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯೊಂದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟವೊಂದು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಫಲಿತಾಂಶ ಮಾತ್ರ ಶೂನ್ಯ. ಯಾಕೆಂದು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೊರಟರೆ ಯಾರ ಅಂಕೆಗೂ ಸಿಗದ ಕೆಎಸ್‌ಪಿಸಿಬಿಯ ಬಾಗಿಲು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತದೆ.