samachara
www.samachara.com
‘ರಾಜಭವನ ಕರ್ಮಕಾಂಡ’: ಗುಜರಾತಿ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕಿದ ವಾಜೂಬಾಯಿ ವಾಲಾ
COVER STORY

‘ರಾಜಭವನ ಕರ್ಮಕಾಂಡ’: ಗುಜರಾತಿ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕಿದ ವಾಜೂಬಾಯಿ ವಾಲಾ

ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಭವನದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈತನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.