samachara
www.samachara.com
ಕಾವೇರಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಗುಣಗಾನ: 1991ರಲ್ಲಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಡೆದಿದ್ದೇನು?
ಕಾವೇರಿ ವಿವಾದ

ಕಾವೇರಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಗುಣಗಾನ: 1991ರಲ್ಲಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಡೆದಿದ್ದೇನು?

ಕಾವೇರಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡರು ಎಂಬುದನ್ನು ಇತಿಹಾಸ ದಾಖಲಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ತಿದ್ದುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯಬಾರದು ಎಂಬುದಕ್ಕಷ್ಟೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ.